Ο οίκος αξιολόγησης Fitch ανακοίνωσε σήμερα ότι ανεβάζει την προοπτική του αξιόχρεου της Ιταλίας από "αρνητική" σε "σταθερή", διατηρώντας πάντως τη βαθμολογία στο BBB+. 

Ο οίκος επισημαίνει πως η ύφεση έλαβε τέλος, πως οι συνθήκες χρηματοδότησης της Ιταλίας έχουν βελτιωθεί και πως οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τον χρηματοπιστωτικό τομέα έχουν μειωθεί επειδή οι μεγάλες ιταλικές τράπεζες επωφελήθηκαν από τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς για να ενισχύσουν τα ίδια κεφάλαιά τους.

newpost.gr