Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κύδων Απασχόληση» ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατάρτισε τους καταλόγους επιτυχόντων των δυνητικά ωφελουμένων που υπέβαλλαν αίτηση για την πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση- Κύδων Δρόμοι Απασχόλησης, έπειτα από την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης.

Πρέπει να τονισθεί ότι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της πράξης δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των ωφελουμένων, για το λόγο αυτό οι ωφελούμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από τη Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Μέγαρο Επιμελητηρίου Χανίων (3ος όροφος),

Τηλ: 28210 56899.