Σοβαρά προβλήματα φαίνεται πως δημιουργούνται στις συναλλαγές στις εφορίες, λόγω των προβλημάτων που από χθες ήδη αντιμετωπίζει το ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS. Με το δίκτυο των εφοριών να έχει τεθεί εκτός συστήματος, επειδή έπεσε το ρεύμα στο κτίριο της ΓΓΠΣ, δεν λειτουργεί καμία εφαρμογή στις ΔΟΥ, δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά κατασχετήρια και ταλαιπωρούνται χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις που προσπαθούν να προλάβουν διορίες που λήγουν αύριο.

Πρόβλημα φαίνεται πως έχουν και όσες πληρωμές δόσεων για οφειλές στη δημόσιο γίνονται στις εφορίες και, αν τα προβλήματα συνεχιστούν, ίσως δεν φανούν αύριο και οι πληρωμές στις τράπεζες.

Αύριο λήγει η διορία για υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών (έντυπο Ε5), οριστικής δήλωσης ΦΜΥ (Εντυπο Ε7), οριστική δήλωσης παρακρατούμενων φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών, εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. για υπόχρεους με απλογραφικό σύστημα, συνοπτικού πίνακα Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τόκους - δικαιώματα - μερίσματα περιόδου Ιανουαρίου 2014, παρακρατούμενου φόρου από εισόδημα εργοληπτών κατασκευής περιόδου Ιανουαρίου 2014, διορθώσεων μηδενικών ΦΜΑΠ 2012 και 2013, δήλωσης αποζημίωσης απολυομένων περιόδου Ιανουαρίου 2014, οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. αμοιβών αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου (Έντυπο Ε12), εισφοράς Εισιτηρίων Δημοσίων Θεαμάτων κλπ.

Μέχρι αύριο πρέπει να γίνει και η διαβίβαση στοιχείων από τράπεζες για πρόσωπα υψηλού κινδύνου (ελ. επαγγελματίες κλπ).

newmoney.gr