Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης έστειλε ο Βουλευτής Ηρακλείου με αφορμή τη δυσμενή οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα η οποία όπως τονίζει ο βουλευτής επιτάσσει έναν «ευρύτερο διάλογο για την προσέγγιση μεγάλων επενδύσεων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη».

«Δυστυχώς, και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Κυβέρνηση αλλά και από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση» σημειώνει ο κ Παρασύρης «εκκρεμούν εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια στην Κρήτη λόγω ανυπέρβλητων γραφειοκρατικών εμποδίων και αγκυλώσεων».

Γνωρίζοντας την αγωνία του Περιφερειάρχη Κρήτης για την προσέγγιση επενδύσεων αλλά και τις στοχεύμενες ενέργειές του για την προώθηση όσων έχουν βαλτώσει, ο κ. Παρασύρης του καταθέτει μια ενδιαφέρουσα πρόταση επί του ζητήματος:

«Η Περιφέρεια Κρήτης, να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση και λειτουργία αυτόνομου Γραφείου Υποδοχής Επενδυτών για την διευκόλυνση όλων όσων ασχολούνται με τον νευραλγικό αυτό τομέα. Σε περίπτωση που αυτό δεν προβλέπεται στο πλαίσιο εφαρμογής του «Καλλικράτη», θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα άτυπο όργανο από αιρετά στελέχη και κυρίως υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Κρήτης» .

Σκοπός του γραφείου αυτού κατά τον κ. Παρασύρη «θα είναι η πλήρης καταγραφή των επενδύσεων που εκκρεμούν και η άμεση διευθέτηση των γραφειοκρατικών τους ζητημάτων. Η Περιφέρεια θα μπορέσει μέσα από την νέα αυτή υπηρεσία να συντονίζει όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο (Ο.Τ.Α., Πολεοδομίες , Διευθύνσεις Περιβάλλοντος, Δασών αλλά και συναρμόδιων Υπουργείων), προκειμένου να τονωθεί η τοπική αγορά και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας.»