Το ποσό των 20.000 ευρώ, συν τους τόκους, θα πρέπει να καταβάλλει εντός των επόμενων δέκα ημερών, η ΠΑΕ ΟΦΗ, στον μάνατζερ του Κοσμίν Μπαρκαουάν, Μιγκέλ Ριέρα Κλαντέρα, σύμφωνα με απόφαση του τακτικού διαιτητικού δικαστηρίου της ΕΠΟ, το απόγευμα της Πέμπτης (19/05).

Σε διαφορετική περίπτωση, η κρητική ομάδα απειλείται με αφαίρεση βαθμών και κατακύρωση αγώνα στον αντίπαλο. Το θέμα αυτό πάντως, δεν σχετίζεται με εκείνο της αδειοδότησης, σύμφωνα με τους ανθρώπους του Ηρακλειώτικου συλλόγου. Η απόφαση για την αδειοδότηση του ΟΦΗ, είναι πιθανόν να εκδοθεί την προσεχή Δευτέρα (23/05), καθώς δεν έχει συνεδριάσει ακόμα η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ.

Η απόφαση του τακτικού διαιτητικού δικαστηρίου της ΕΠΟ, αναφέρει αναλυτικά: «Υποχρεώνει την ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΦΗ – ΠΑΕ» να καταβάλλει στο διαμεσολαβητή μετεγγραφών ποδοσφαιριστών, MIGUEL RIERA KLANTERA (ΜΙΓΚΕΛ ΡΙΕΡΑ ΚΛΑΝΤΕΡΑ), άμεσα και εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης στους διαδίκους, το ποσό των 20.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την ημέρα που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο, ήτοι για μεν το ποσό των 3.000

ευρώ από την 01.12.2008, για δε το ποσό των 17.000 ευρώ από την 01.12.2009 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντα. Σε περίπτωση δε μη εμπρόθεσμης πληρωμής και εξόφλησης του αιτούντα MIGUEL RIERA KLANTERA (ΜΙΓΚΕΛ ΡΙΕΡΑ ΚΛΑΝΤΕΡΑ), κατά τα ανωτέρω, επιβάλλει σε βάρος της καθ’ ης «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΦΗ – ΠΑΕ»,(α)την κατ’ άρθρο 24§7(γ) του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ποινή της αφαίρεσης δύο (2) βαθμών και (β)

την κατ’ άρθρο 24§8 του ίδιου Κανονισμού ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση στον αιτούντα διαμεσολαβητή του ποσού των 20.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την ημέρα που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο, ήτοι για μεν το ποσό των 3.000 ευρώ από την 01.12.2008, για δε το ποσό των 17.000 ευρώ από την 01.12.2009 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή του εξόφληση», καταλήγει η απόφαση.