Ο Συνδυασμός «ΑΜΑΡΙ νέα πορεία» με επικεφαλής υποψήφιο Δήμαρχο τον κ. Παντελή Μουρτζανό, θα επισκεφτεί την Παρασκευή 2 Μαΐου τα χωριά ΒΟΛΙΩΝΕΣ στις 19.00 , ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στις 20.00 και ΠΑΤΣΟ στις 21.00.

Το Σάββατο 3 Μαΐου θα επισκεφτεί τα χωριά ΑΦΡΑΤΕΣ στις 19.00, ΒΙΖΑΡΙ στις 19.30 και ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ στις 20.30