Με αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γεωργίου Δεικτάκη, συστάθηκαν οι επιτροπές ελέγχου εκλογικών παραβάσεων και η επιτροπή ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων.

Αναλυτικότερα, οι Τοπικές Επιτροπές Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων αποτελούνται απο τους εξής:

Α΄Τοπική Επιτροπή Νομού Ηρακλείου:

1. Γεώργιο Δεικτάκη του Νικολάου, Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, πρόεδρο της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από τη Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μανέλια Διαλυνά του Ιωάννη.
2. Γεώργιο Κοκοσάλη του Πέτρου, εκπρόσωπο της Ν.Δ., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από τη Ιωάννη Βαρδαβά του Γεωργίου.
3. Γεώργιο Βαθιανάκη, εκπρόσωπο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από τον Μανούσο Ξενάκη.
4. Λάμπρο Αντωνόπουλο του Κωνσταντίνου, εκπρόσωπο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από τον Κωνσταντίνο Κανακουσάκη του Εμμανουήλ.
5. Κωνσταντίνο Μοχιανάκη, εκπρόσωπο της ΔΗΜ.ΑΡ., τακτικό μέλος της Επιτροπής.
6. Ορέστη Χαραλαμπάκη, εκπρόσωπο του Κ.Κ.Ε., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από τον Χαρίδημο Φλουρή.
7. Κυριάκο Αϊβατόγλου, εκπρόσωπο του ΛΑ.Ο.Σ., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από το Νικόλαο Καρβέλα.

Β΄Τοπική Επιτροπή Νομού Χανίων:

1. Γεώργιο Δεικτάκη του Νικολάου, Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, πρόεδρο της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από τη Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μανέλια Διαλυνά του Ιωάννη.
2. Ελβίρα – Χριστίνα Στασσίνου του Φαίδρου, εκπρόσωπο της Ν.Δ., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από το Σταύρο Γκίζα του Ιωάννη.
3. Νικόλαο Τζάρα εκπρόσωπο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από τη Δανάη Μπιτσάκη
4. Γεώργιο Κοτσιφάκη του Κωνσταντίνου, εκπρόσωπο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από την Εύα Πατακού του Ιωσήφ.
5. Νικόλαο Καλογεράκη, εκπρόσωπο της ΔΗΜ.ΑΡ., τακτικό μέλος της Επιτροπής.
6. Μαρία Χρυσή, εκπρόσωπο του Κ.Κ.Ε., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από τον Δημήτριο Δημουλά.
7. Κωνσταντίνο Κνιθάκη, εκπρόσωπο του ΛΑ.Ο.Σ., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από τον Σωκράτη Μήτρου.

Γ΄Τοπική Επιτροπή Νομού Ρεθύμνης:

1. Γεώργιο Δεικτάκη του Νικολάου, Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, πρόεδρο της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από τη Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μανέλια Διαλυνά του Ιωάννη.
2. Εμμανουήλ Φουρφουλάκη του Ιωάννη, εκπρόσωπο της Ν.Δ., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από τον Πέτρο Στεφανάκη του Ευαγγέλου.
3. Σάσα Χασάπη, εκπρόσωπο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από την Ιωάννα Μουρτζανού.
4. Ιωάννη Λίτινα του Εμμανουήλ, εκπρόσωπο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από τον Ιωσήφ Βούκαλη του Εμμανουήλ.
5. Αικατερίνη Μιξάκη, εκπρόσωπο της ΔΗΜ.ΑΡ., τακτικό μέλος της Επιτροπής.
6. Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη, εκπρόσωπο του Κ.Κ.Ε., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από τον Στέλιο Αλεξάκη.
7. Ιωάννη Κατσούρα, εκπρόσωπο του ΛΑ.Ο.Σ., τακτικό μέλος της Επιτροπής.

Δ΄Τοπική Επιτροπή Νομού Λασιθίου:

1. Γεώργιο Δεικτάκη του Νικολάου, Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, πρόεδρο της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από τη Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μανέλια Διαλυνά του Ιωάννη.
2. Ελευθέριο Σκυβαλάκη του Εμμανουήλ εκπρόσωπο της Ν.Δ., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από τον Νικόλαο Μαρινάκη του Νικολάου
3. Γεώργιο Καλληντέρη εκπρόσωπο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από τον Νίκο Λάζο.
4. Βασιλική Βελέντζα του Κωνσταντίνου, εκπρόσωπο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από την Αναστασία Ανδρουλάκη του Νικολάου.
5. Αντώνιο Τσουμπό, εκπρόσωπο της ΔΗΜ.ΑΡ., τακτικό μέλος της Επιτροπής.
6. Γεώργιο Πάγκαλο, εκπρόσωπο του Κ.Κ.Ε., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από τον Γεωργιο Μπανάκο.
7. Πέτρο Χρηστίδη, εκπρόσωπο του ΛΑ.Ο.Σ., τακτικό μέλος της Επιτροπής, που θα αναπληρώνεται από τον Παναγιώτη Βγιεννόπουλο.

Επίσης η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων αποτελείται απο τους εξής:

1. Ιπποκράτη Φουκαράκη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Ξ925486), Πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρώτρια την αρχαιότερη εφέτη του Δικαστηρίου, Μαρία Κουδουμνάκη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ961131). 
2. Γεωργία Παπαδάκη του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. Σ622073), Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Πετρόπουλο του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Τ108313), Δικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ.
3. Εμμανουήλ Μαυριτσάκη του Χαρίδημου, Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 2η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν.Ηρακλείου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αλεξάνδρα Λιάλια του Ηλία (Α.Δ.Τ. ΑΖ467830), Προϊσταμένη Τμήματος στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου στον ίδιο Νομό.
4. Γεώργιο Αντωνάκη του Νικολάου (υπηρεσιακή ταυτότητα τελωνειακού: Τ.1061/2007) Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. στην Κρήτη (Ηράκλειο), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Χριστίνα Βουλγαράκη του Ηρακλή, Προϊσταμένη Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.
5. Γεώργιο Χρυσό του Γρηγορίου (Α.Δ.Τ. ΑΗ459678), εκπρόσωπο της ΕΝ.ΠΕ. στο Ηράκλειο, Προϊστάμενο του Τμήματος Μισθοδοσίας Περιφέρειας Κρήτης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Νίκη Βαρδιάμπαση του Νικολάου (Α.Δ.Τ. Φ253533), Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Περιφέρειας Κρήτης. 
6. Γεώργιο Σκουλατάκη του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. Χ357378), εκπρόσωπο της Π.Ε.Δ. Ηρακλείου, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ηρακλείου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αμαλία Τσιλιμιγκάκη - Χρηστάκη του Μανούσου (Α.Δ.Τ. ΑΕ959062), Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Ηρακλείου. 

Στην Επιτροπή θα μετέχει, κατ’ αντιστοιχία των θεμάτων που αναφέρονται σε περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, ο εκπρόσωπος της ΕΝ.ΠΕ. και της Π.Ε.Δ.
Έργο της Επιτροπής είναι η ορθή και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3870/2010 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που αφορούν στους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα, ήτοι στον έλεγχο των έγγραφων και επώνυμων καταγγελιών σχετικά με την προεκλογική προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων και στον έλεγχο των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων.