Η Ομάδα Φίλοι της Προεδρίας - Θέματα Κυβερνοχώρου επισκέφτηκε σήμερα 5 Μαΐου τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ENISA, στην έδρα του στο Ηράκλειο.

Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση σε βάθος με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΕΝΙSA και μέλη του προσωπικού σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στο χώρο της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών καθώς και για τις μελλοντικές εξελίξεις. Η Ομάδα είχε επίσης την ευκαιρία να συζητήσει σχετικά με τα πολιτικά και ρυθμιστικά ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Tα βασικά θέματα της συνάντησης ήταν:

• Οι δραστηριότητες του ENISA και η επέτειος των δέκα χρόνων λειτουργίας του
• Βασικές αρχές στρατηγικής για τον κυβερνοχώρο
• Οι προτεραιότητες της Ευρώπης σχετικά με την ασφάλεια των δικτύων και τον πληροφοριών

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, Καθηγητής Udo Helmbrecht, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και συζήτησε μαζί τους σχετικά με τις προκλήσεις της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο: «Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι μια σοβαρή πρόκληση για την κοινωνία και την βιομηχανία της Ευρώπης. Ο ENISA βοηθάει τα Κράτη Μέλη καθώς και τους πολίτες και τη βιομηχανία να κατανοήσουν καλύτερα τις μελλοντικές προκλήσεις. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι σήμερα που φιλοξενούμε την Ομάδα – Φίλοι της προεδρίας, στην έδρας μας στο Ηράκλειο»