Κατά 3,9% μειώνονται από 1ης Ιουλίου οι ασφαλιστικές εισφορές για εργοδότες και εργαζόμενους, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε χθες -με τα ποσοστά των μειώσεων- η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Περισσότερο κερδισμένοι θα βγαίνουν οι εργοδότες, καθώς η μείωση που αντιστοιχεί σε αυτούς είναι της τάξης του 2,9%, ενώ οι εργαζόμενοι θα έχουν ελάφρυνση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα

Οι εισφορές που καταργούνται από την 1η Ιουλίου:

1. Καταργείται η εργοδοτική εισφορά 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ)
2. Καταργείται η εργατική εισφορά 1% επίσης υπέρ του ΔΛΟΕΜ
3. Καταργείται η ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών (την πληρώνει ο εργοδότης)
4. Μειώνεται η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). Ο συντελεστής μειώνεται από 0,81% σε 0,46%:

-Η εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ) διαμορφώνεται σε 0,24%
-Η εργοδοτική εισφορά υπέρ του ειδικού κοινού λογαριασμού ανεργίας (ΕΚΛΑ) διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,12% και
-Η εργατική εισφορά υπέρ του ΕΚΛΑ διαμορφώνεται στο 0,1%

5. Η ασφαλιστική εισφορά εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθενείας και μητρότητας σε χρήμα από 0,8% διαμορφώνεται στο 0,25%.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, θα υπάρξουν αλλαγές και στον καθαρό μισθό που παίρνει στα χέρια του ο εργαζόμενος.

Σε χρήματα η μείωση θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μείωση του κόστους κατά περίπου 40 ευρώ το μήνα για τον εργοδότη και αύξηση περίπου 12 το μήνα για τον εργαζόμενο για έναν μισθό της τάξης των 1.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο, οι απώλειες εσόδων για το ΙΚΑ θα φτάσουν τα 974,17 εκατ. ευρώ.

protothema.gr