Διακόπτεται η κυκλοφορία και η στάθμευση των οχημάτων στην οδό Σοφοκλή  Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Αναγνώστου Γογονή, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Κολοκοτρώνη.

Η παραπάνω κυκλοφοριακή απαγόρευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα και οφείλεται σε έργα βελτίωσης που πραγματοποιούνται στη περιοχή.