Μετά από την ανακοίνωση του προγράμματος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στον προσδιορισμό των χρονικών πλαισίων κατά τα οποία θα πραγματοποιηθούν οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών.

Οι ενδοσχολικές εξετάσεις, όπως έχει γράψει το newsbeast.gr, θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου τόσο για τους μαθητές των Γυμνασίων, όσο και για τους μαθητές της Α' και Β' Λυκείου.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο μέχρι και τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων, οι ενδοσχολικές εξετάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις μέρες όπου δεν θα εξετάζονται τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Άλλωστε ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών εμπλέκεται στη διαδικασία των πανελλαδικών ως επιτηρητές.

Γυμνάσια

Έναρξη

Λήξη

Πέμπτη 29 Μαΐου

Πέμπτη 19 Ιουνίου

Επαναληπτικές εξετάσεις Γυμνασίων

Θα ολοκληρωθούν μέχρι και τις 24 Ιουνίου

Έκδοση αποτελεσμάτων

Μέχρι τη Δευτέρα 30 Ιουνίου

Όσον αφορά την αναβαθμολόγηση στο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ αναφέρεται ότι «αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους, συνοδευόμενη με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες μαθητών Γυμνασίων ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, που προσέρχονται σε παραπεμπτικές, επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους και απορρίπτονται».

Λύκεια

Εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ.

Έναρξη

Λήξη

Πέμπτη 29 Μαΐου

Δευτέρα 23 Ιουνίου

Μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ. και Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ για τους οποίους προβλέπεται εξέταση μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Έναρξη

Λήξη

Πέμπτη 29 Μαΐου

Τρίτη 24 Ιουνίου

Εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ., στα ενδοσχολικά μαθήματα

Έναρξη

Λήξη

Παρασκευή 13 Ιουνίου

Τρίτη 24 Ιουνίου

Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις

Έναρξη

Λήξη

Πέμπτη 19 Ιουνίου

Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014


Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα ανακοινωθεί στους μαθητές τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων (αρ. 14 του Π.Δ. 60/2006).

Όσοι υποψήφιοι συμμετάσχουν σε κάποιο μάθημα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων και γι' αυτό το λόγο απουσιάσουν, δικαιολογημένα, από τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις του Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από το Λύκειο τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 24 του Π.Δ. 60/2006:

«Μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο».

newsbeast.gr