Η υγεία, το σημαντικότερο ανθρώπινο αγαθό, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του προγράμματος του συνδυασμού «ΚΡΗΤΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», του υποψηφίου Περιφερειάρχη Κρήτης, Σεραφείμ Τσόκα.

Οι προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού περιλαμβάνουν ενέργειες που θωρακίζουν τις πιο ευπαθείς ομάδες, τους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Μέσα από μια σειρά μελετημένων δράσεων και παρεμβάσεων επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε μονάδες υγείας και φροντίδας, για όλους τους Κρητικούς.

Συγκεκριμένα δρομολογούνται οι εξής ενέργειες:

• Η προστασία και προαγωγή της υγείας με δωρεάν εμβολιασμούς σε ανασφάλιστους και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού αποτελεί προτεραιότητά μας, παράλληλα με την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και πρόληψης υγείας, αλλά και την αποτελεσματική άσκηση αρμοδιοτήτων υγειονομικού ελέγχου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

• Εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για να θωρακιστεί επαρκώς ο πληθυσμός της Κρήτης. Εφαρμογή μιας Κοινωνικής Πολιτικής -ίσης αντιμετώπισης- των πολιτών και ενίσχυσης των πιο αδύναμων, με την αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών. Στους ανασφάλιστους θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες υγείας και να ενισχυθεί η πρόσβαση τους σε Κοινωνικά Ιατρεία και Κοινωνικά Φαρμακεία, ευθύνης μας.

• Δημιουργούμε τα Ανοικτά Κέντρα Προστασίας της Υγείας (ΑΚεΠΥ) σε συνεργασία με τους Δήμους, για να παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προς όλους τους κατοίκους, με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας για την αντιμετώπιση των μικροτραυματισμών και ελασσόνων προβλημάτων, αλλά και παροχή συμβουλευτικής φροντίδας. Επιπλέον, αναβαθμίζουμε τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, κυρίως στις τουριστικές περιοχές της Κρήτης.

• Αναπτύσσουμε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ και ενισχύουμε το Περιφερειακό Εργαστήρι Δημόσιας Υγείας Κρήτης, ενός σύγχρονου και επιστημονικά άρτιου μηχανισμού για την προάσπιση και την προστασία της υγείας των πολιτών, που θα υποστηρίζει την Εθνική Στρατηγική για τη Δημόσια Υγεία και την εν γένει εθνική πολιτική υγείας. Θα είναι βασισμένο στα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και εναρμονισμένο με τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή Δημόσιας Υγείας και θα λειτουργεί στα πλαίσια ενός δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, με στόχο την επιτήρηση και προστασία της Δημόσιας Υγείας από κάθε κίνδυνο και απειλή, την υπεύθυνη πληροφόρηση της πολιτείας, καθώς και την προάσπιση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

• Εφαρμόζουμε προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής σε μαθητές, ευπαθείς ομάδες, ώστε να προστατεύονται επαρκώς όλοι οι κάτοικοι, με στόχο την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων μας.

• Αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας τις ιατρικές ειδικότητες με το χρονικό διάστημα αναμονής που τις συνοδεύει, πληροφορίες προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο.