"Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία" είναι λίγα για να περιγράψουν τα ληξιαρχικά γεγονότα που καταγράφησαν σε δήμους των Χανίων.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη λειτουργία του Εθνικού ληξιαρχείου, από τις 8 Μαΐου 2013 - οπότε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣ ΛΗΠ) ο Δήμος Xανίων, ως ενιαίος Καλλικρατικός Δήμος, έχει εκδώσει 3.254 ληξιαρχικές πράξεις.

Αναλυτικά στο σύνολο του Δήμου Χανίων τα στατιστικά στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων ανά ληξιαρχείο είναι τα εξής: