Μια σημαντική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη με επίκεντρο ,το ρόλο,τη θέση και το μέλλον των οικισμών (χωριών) της Μεσογειακής Λεκάνης,την διάσωση και αξιοποίηση τους καθώς και τη σύνδεση των κοινωνιών τους. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί 7-8 Ιουνίου στο Ηράκλειο.

Στη συνάντηση θα πάρουν μέρος δήμαρχοι ή αντιπρόσωποι τους από διάφορες Μεσογειακές χώρες (ευρωπαϊκές και μη), μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής που συστάθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στην Ιταλία για τη διερεύνηση της εφικτότητας ή μη δημιουργίας ενός δικτύου που θα συνδέσει τις υφιστάμενες σχετικές Ενώσεις η Συνδέσμους.

Στη συνάντηση της Κρήτης θα προετοιμαστεί η δημιουργία του δικτύου ΄΄Τα πιο όμορφα χωριά της Μεσογείου΄΄,το περιεχόμενό του,οι στόχοι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ο τρόπος λειτουργίας ,κ.λ.π..

Οι προτάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής (συμμετέχει και η Κρήτη) θα προωθηθούν στη Γενική Συνέλευση των χωρών που θα πάρουν μέρος ,συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία τον ερχόμενο Οκτώβριο, με θέμα την δημιουργία του προαναφερόμενου δικτύου.

Η Συνάντηση διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο ΄΄Τα όμορφα χωριά της Κρήτης'' και τη '' Ένωση των όμορφων χωριών της Ιταλίας'' ,με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.