Περίπου 60.000 φορολογούμενοι οι οποίοι εμφάνισαν στις περσινές φορολογικές τους δηλώσεις πολύ χαμηλά- πραγματικά ή τεκμαρτά- εισοδήματα και θα έπρεπε κανονικά να είχαν εισπράξει στις 9 Μαΐου το επίδομα από το κοινωνικό μέρισμα, καθώς πληρούσαν κανονικά όλα τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, έχουν αποκλειστεί προσωρινά από τους δικαιούχους και ελέγχονται εξονυχιστικά από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καθώς θεωρούνται «ύποπτοι» για δήλωση ψευδών στοιχείων στις αιτήσεις που υπέβαλαν!

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», πρόκειται για φορολογούμενους των οποίων οι αιτήσεις έγιναν καταρχήν αποδεκτές από το σύστημα TAXISNET αλλά τελικά δεν ικανοποιήθηκαν. Οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ διαπίστωσαν, μέσω αυτόματων διασταυρώσεων, ότι υπάρχει πιθανότητα οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν τις συγκεκριμένες αιτήσεις να μην έχουν αναγράψει στις φορολογικές δηλώσεις του 2013 όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012. 

Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις διαπιστώθηκε πως οι αιτούντες δεν δήλωσαν τα ενήλικα άτομα που φιλοξενούν διότι αν το έπρατταν το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού θα υπερέβαινε το εισοδηματικό όριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε όσες αιτήσεις έχουν γίνει αρχικά αποδεκτές αλλά δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί, οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ πραγματοποιούν ήδη δεύτερους πιο ουσιαστικούς ελέγχους με σκοπό να διαπιστώσουν ποιο ακριβώς είναι το ύψος των εισοδημάτων που αν και αποκτήθηκαν το 2012 δεν συμπεριλήφθηκαν στις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2013 αλλά και πόσο είναι το συνολικό ύψος του ετήσιου εισοδήματος των ενηλίκων που διαπιστώθηκε πως αν και συνοικούν ως «φιλοξενούμενοι» με τους αιτούντες δεν συμπεριλήφθηκαν στις αιτήσεις τους.

newbeast.gr