Οι θέσεις των «ΠΟΛΙΤΩΝ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα των δημοτών στο δήμο Χερσονήσου:

Η αυτοδιοικητική προσπάθεια των «ΠΟΛΙΤΩΝ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» επιδιώκει να εφαρμόσει ένα άλλο μοντέλο (στον αντίποδα του δημαρχοκεντρικού) στον τρόπο λειτουργίας του Δήμου:

Το διοικητικό και αναπτυξιακό στοίχημα που θέτουμε έχει στηριχθεί:
• στους θεσμούς του Δημοτικού Συμβουλίου
• στους πολίτες
• στις συλλογικότητες της περιοχής

Επιθυμούμε μια αυτοδιοίκηση συνυφασμένη με την δημοκρατία,
την αλληλεγγύη δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εμείς, οι «ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» πιστεύουμε στην οργανωμένη έκφραση της τοπικής κοινωνίας μέσα από την αυτοδιοικητική διαδικασία ως ένα από τα σημαντικά «εργαλεία» που έχουν απομείνει προκειμένου οι κοινωνίες αυτές να διεκδικήσουν με ικανότητα και επιτυχία τους όρους και προϋποθέσεις ζωής, εργασίας και αυτοδιάθεσης.

Πιστεύουμε ακόμη ότι είναι ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η ενεργοποίηση των πολιτών, η ανάδειξη της σημασίας της συλλογικότητας, η συνεργασία και εμψύχωση πρωτοβουλιών πολιτών, το ξανακτίσιμο της εμπιστοσύνης και στην αναγκαιότητα της κοινής δράσης.

Πιστεύουμε στις πολιτικές καθώς και τις αποφάσεις που αφορούν την τοπική κοινωνία, στην επιχειρηματικότητα και εργασία όταν αυτές διαμορφώνονται και αποφασίζονται με την συμμετοχή των ίδιων των ενδιαφερομένων.

Πιστεύουμε στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων «προς τα κάτω» θεωρώντας ότι η υπευθυνότητα, η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα είναι υπόθεση της ίδιας της κοινωνίας.

Πιστεύουμε στη συνάντηση, στη διαβούλευση , στην κοινή δράση, στην συλλογικότητα.

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η κίνηση των «ΠΟΛΙΤΩΝ για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» βασίζεται στις αρχές της άμεσης δημοκρατίας και είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες που είναι κοντά στις αρχές μας.

Δημιουργήθηκε ως κίνηση ενεργών πολιτών το 2010 και κάτω από την πίεση των προβλημάτων του τόπου μας αποφάσισε να μετατραπεί σε αυτοδιοικητική κίνηση και να πάρει μέρος στις προσεχείς εκλογές. Θα υπάρχει όμως και μετά απ’ αυτές και θα παρεμβαίνει στα θέματα του Δήμου ενεργοποιώντας πάντα ανοιχτές αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.

Πολλές από τις δυνάμεις που απαρτίζουν την σημερινή δημοτική πλειοψηφία θέλουν να προσδώσουν στις δημοτικές εκλογές ένα τοπικό χαρακτήρα. Επιχειρούν να αποσυνδεθούν από το κεντρικό πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Την ίδια όμως στιγμή γνωρίζουν ότι μέσα στα ασφυκτικά πλαίσια που θέτει το μνημόνιο, το πολιτικό και αυτοδιοικητικό συμβαδίζουν και τα τοπικά προβλήματα και η μη επίλυση τους έχει πολιτικά αίτια.

Παραπλανούν έτσι την κοινωνία και τους δημότες όταν ισχυρίζονται πως μπορεί να λειτουργήσει ο θεσμός της αυτοδιοίκησης χωρίς να ανατραπούν οι σημερινές πολιτικές των κεντρικών κυβερνήσεων.

Οι λύσεις στα τοπικά προβλήματα θα δοθούν μετά από μια αυτοδιοικητική αρχή που θα μπορέσει να μετασχηματίσει το τεράστιο κύμα οργής και απελπισίας που σαρώνει τον τόπο, σε δύναμη ανατροπής και δημιουργίας. Μια αυτοδιοικητική αρχή που θα κινητοποιήσει τις τοπικές κοινωνίες ώστε να ξεκολλήσουν από το βάλτο, με γνώμονα τη συλλογικότητα, την ομαδική δουλειά.