Τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας του υπουργείου Πολιτισμού, παρέλαβε σήμερα το ΑΣΕΠ, από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας της διαθεσιμότητας.

Η Αρχή παρέλαβε τους πίνακες, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, ύστερα από εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας από το εν λόγω Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Επισημαίνεται, ότι οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, όπως εκδόθηκαν από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς και στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του υπουργείου

newsbeast.gr