Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων ανακοινώνει ότι όσον αφορά στη 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 του μέτρου 1.1.2 ¨Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» της 4ης Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 τροποποιείται η περίοδος υποβολής αιτήσεων.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται μέχρι τις 6 Ιουνίου 2014.

Το Μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο. Οι διαθέσιμες πιστώσεις του Μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για την Περιφέρεια Κρήτης, για το έτος 2014 είναι 22.800.00 ευρώ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας (σε δυο αντίγραφα) στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου μόνιμης κατοικίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

-στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων, Αγυιά, τηλ. 2821346530 και 2821346532,
-στη δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
-στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptιxi.gr και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης www.apdkritis.gov.gr.