Αύξηση των καθαρών κερδών τους στα 119 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), χάρη στις υψηλότερες τιμές πετρελαίου που αύξησαν την αξία των αποθεμάτων.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 119 εκατ. ευρώ έναντι 43 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για 99,7 εκατ. ευρώ.

Χωρίς την ευεργετική επίδραση από την αξία των αποθεμάτων, τα καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη σημείωσαν απρόσμενη άνοδο 4,6% στα 45 εκατ. ευρώ, υψηλότερα της μέσης εκτίμησης των αναλυτών για 35,1 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το α’ τρίμηνο του 2011 επηρεάστηκε από το δυσμενές περιβάλλον που επικράτησε στον κλάδο διύλισης, καθώς επίσης και από τη συνεχιζόμενη κρίση στην εγχώρια αγορά που επηρέασε αρνητικά ιδιαίτερα τον κλάδο της εγχώριας εμπορίας.

Παρά τη βελτίωση στον κλάδο των πετροχημικών, και την πρόοδο στα έργα μετασχηματισμού και στον έλεγχο των λειτουργικών δαπανών, η επίδραση των χαμηλών περιθωρίων και όγκων πωλήσεων οδήγησε σε συγκρίσιμα λειτουργικά Κέρδη 72 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 42% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Θετική επίδραση είχε η αποτίμηση των δανείων σε δολάρια ΗΠΑ, που οδήγησε σε συναλλαγματικά κέρδη ύψους 27 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των τιμών του αργού επηρέασε και τις ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης καθώς ο Όμιλος διατηρεί πάνω από 2,5 εκατ. τόνους καυσίμων σε υποχρεωτικά αποθέματα ασφαλείας. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε μια αύξηση των απασχολουμένων κεφαλαίων στα 4,8 δισ. ευρώ (+6%) και του δείκτη δανειακής μόχλευσης (Δανειακές υποχρεώσεις/Απασχολούμενο κεφάλαιο) στο 48%.

Ο κ. Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, σχολίασε σχετικά: «Το δυσμενές διεθνές περιβάλλον διύλισης και οι αυξανόμενες προκλήσεις της Ελληνικής αγοράς επηρέασαν τα αποτελέσματα μας. Μέσα στο δύσκολο περιβάλλον εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στη συνεχή μείωση του κόστους και στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και των χρηματορροών, διατηρώντας έτσι ισχυρή την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου».