Τις πόλεις στις οποίες θα διεξαχθούν οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ανακοίνωσε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Οι ΟΣΣ στα προπτυχιακά και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι πέντε (5)πλην κάποιων περιπτώσεων όπου ανέρχονται στις έξι (6).

Οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν τις ημερομηνίες των ΟΣΣ στο διαδίκτυο στις υπηρεσίες Μητρώου του ΕΑΠ (http://open.eap.gr) επιλέγοντας «Τμήματα Διδάσκοντες» ενώ θα λαμβάνουν και σχετική ενημέρωση από τον Καθηγητή-Σύμβουλο.

Οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις δεν είναι υποχρεωτικές, ωστόσο είναι ιδιαίτερα ουσιώδεις, γιατί βοηθούν σημαντικά στο να αποσαφηνιστούν δυσνόητα σημεία και να κατανοήσει ο φοιτητής πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, κατά τις συναντήσεις αυτές αναπτύσσεται η γνωριμία και η επικοινωνία καθηγητή - φοιτητών και των φοιτητών μεταξύ τους.

Στην περίπτωση απουσίας των φοιτητών, πρέπει να ενημερωθούν για τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της ΟΣΣ από τους συμφοιτητές τους ή στην έσχατη περίπτωση από τον Καθηγητή-σύμβουλο τους μιας και δεν είναι στις υποχρεώσεις του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα να λάβει κάποιος βεβαίωση αφού τη ζητήσει από τον Καθηγητή-Σύμβουλο κατά τη διάρκεια της ΟΣΣ ή ακόμα καλύτερα μπορείτε να τη ζητάτε λίγο πριν την ΟΣΣ ώστε να την έχει έτοιμη και να μη χάνετε χρόνο

Οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.) των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών θα διεξαχθούν στις εξής πόλεις: Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Ηράκλειο (Αρχάνες) και Πλατανιά Χανίων.

I. Για τους κατοίκους των Νομών Ροδόπης, Έβρου, Καβάλας , Ξάνθης και Δράμας, οι Ο.Σ.Σ. των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» θα διεξαχθούν στην Κομοτηνή και των προγραμμάτων «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών», «Πληροφορική», «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» και «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» στην Ξάνθη.

II. Για τους κατοίκους της Νομών της Κρήτης, οι Ο.Σ.Σ. των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών», «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες», και «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» θα διεξαχθούν στο Ηράκλειο (Αρχάνες) και των προγραμμάτων σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» και «Πληροφορική» στον Πλατανιά Χανίων.

Οι Ο.Σ.Σ. των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών θα διεξαχθούν στις εξής πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα.