Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων, θα πραγματοποιήσει την ετήσια γενική συνέλευση του την Τετάρτη 28 Μαϊου, στις 18.00 στην υπόγεια αίθουσα του Επιμελητηρίου Χανίων κατά την διάρκεια της οποίας θα γίνει ο διοικητικός & οικονομικός απολογισμός για το 2013 και θα τεθούν οι στόχοι για την επόμενη χρονιά.

Δικαίωμα συμμετοχής & ψήφου έχουν όλα τα παλαιά μέλη του συλλόγου που είναι ταμιακώς εντάξει για το 2013 καθώς και τα νέα μέλη που εγράφησαν το 2014.