Στη συνεδρίαση του ΔΣ της Δευτέρας 26 Μαΐου συζητήθηκαν θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Αποφασίστηκε να εκδοθεί ανοιχτή επιστολή του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων για το θέμα των εξετάσεων της Α Λυκείου και της τράπεζας θεμάτων.

2. Το ΔΣ της συζήτησε το θέμα της «αυτοαξιολόγησης»-αξιολόγησης. Όσον αφορά στο πρακτικό και τη στάση μας στους συλλόγους, πέρα από τη γνωστή απόφαση της ΟΛΜΕ και το πλαίσιο που προτείνει να ψηφιστεί, το ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων προτείνει στους συλλόγους διδασκόντων να υιοθετήσουν στις συνεδριάσεις των συλλόγων το παρακάτω πρακτικό:

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στη συνεδρίαση του συλλόγου, όταν αυτή γίνει, η ΕΛΜΕ προτείνει στους συναδέλφους, είτε ορίστηκαν μέλη σε ομάδες εργασίας είτε όχι, να καταθέσουν και να υπερψηφίσουν για το πρακτικό το παρακάτω κείμενο-απόφαση του Δ.Σ.:
«Οι καθηγητές του………………………… αντιμετωπίζουμε, στην καθημερινή προσπάθεια για τη διαπαιδαγώγηση και τη μόρφωση των μαθητών μας, πολλά και οξυμμένα προβλήματα που αφορούν συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας της εκπαίδευσης.
Είναι προφανές ότι η αξιολόγηση και οι σχετικές διαδικασίες της, π.χ. απαντήσεις σε ερωτηματολόγια, βαθμολόγηση δεικτών κ.λπ., μάλιστα με εντολή (!), δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην ανάδειξη και κυρίως στη λύση των προβλημάτων της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.
Για τα προβλήματα του σχολείου και συνολικά της εκπαίδευσης, που είναι αποτέλεσμα της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, καταγεγραμμένα και γνωστά στο Υπουργείο Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί είτε ως άτομα είτε ως σύλλογος είτε μέσα από την ΕΛΜΕ είτε από κοινού με τους γονείς και μαθητές έχουμε καταθέσει, προφορικά ή γραπτά, τιςαπόψεις μας και τα αιτήματά μας στη διοίκηση και στο Υπουργείο Παιδείας χωρίς καμία ανταπόκριση.
Κοινή διαπίστωση είναι ότι τα σχολεία λειτουργούν χάρη στο φιλότιμο, στην προσπάθεια και την προσφορά των εκπαιδευτικών που, εκτός από τα διδακτικά καθήκοντα, αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν πλήθος άλλων εργασιών και δραστηριοτήτων.

Οι εκπαιδευτικοί και ο σύλλογος διδασκόντων θα συνεχίσουν, όπως έκαναν μέχρι τώρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να συμβάλλουν στη λειτουργία του σχολείου και ταυτόχρονα, μέσα από το σωματείο, ν’ αγωνίζονται για ένα σχολείο Δημόσιο Δωρεάν για όλους, χωρίς φραγμούς και διακρίσεις. Παράλληλα να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων ως οργάνου συλλογικής διοίκησης που εξασφαλίζει το δημόσιο πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων σε αντίθεση με την προσπάθεια ακύρωσης του ρόλου και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων σε μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης πιο στενά εξαρτημένα με την ασκούμενη αντιεκπαιδευτική πολιτική.

Ο σύλλογος διδασκόντων του ……………………., συνεπής με την προηγούμενη απόφασή του να μην ορίσει ομάδες εργασίας αυτοαξιολόγησης και με βάση τις αποφάσεις ΕΛΜΕ-ΟΛΜΕ, αποφασίζει, σχετικά με την «Έκθεση της γενικής εκτίμησης της σχολικής μονάδας», την «Έκθεση αξιολόγησης» και τα«Σχέδια δράσης», ότι δεν μπορεί να εγκρίνει οποιαδήποτε εισήγηση-έκθεση στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένες φορές παραβιάζονται οι δημοκρατικές διαδικασίες, το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ επισημαίνει τα εξής:

1) Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωμένοι ν’ απαντήσουν στο Διευθυντή για το έργο τους στις ομάδες εργασίας. Ό,τι έχουν να πουν το λένε στο σύλλογο διδασκόντων α) με την τοποθέτησή τους και β) με την ψήφο τους. Στο πρακτικό του συλλόγου δεν καταγράφεται ονομαστικά η ψήφος των εκπαιδευτικών, αλλά αναφέρεται η άποψή τους μόνον εφόσον οι ίδιοι το ζητήσουν.

2)Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να μην καταθέσουν καμία πρόταση-εισήγηση-έκθεση στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης, γιατί, ανεξάρτητα από προθέσεις και περιεχομένου, θα χρησιμοποιηθεί από το υπουργείο για την προώθηση της πολιτικής της αξιολόγησης. Καλούμε ακόμη τους συναδέλφους που, κάτω από καθεστώς εντολών και πιέσεων, διαμόρφωσαν κάποια εισήγηση ή έκθεση να υπερψηφίσουν κι αυτοί την πρόταση της ΕΛΜΕ.

3) Πριν κατατεθεί οποιαδήποτε, αν υπάρχει, έκθεση-εισήγηση είτε ομάδας είτε μεμονωμένου εκπαιδευτικού, θα πρέπει πρώτα ν’ αποφασίσει ο σύλλογος, σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση της ΕΛΜΕ, αν αποδέχεται ή όχι να ακολουθήσει τη διαδικασία της έγκρισης εισηγήσεων στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης. Αν ο σύλλογος αποφασίσει ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία έγκρισης εισηγήσεων- εκθέσεων, τότε οι όποιες εισηγήσεις-προτάσεις κατατεθούν μπορούν να καταγραφούν στο πρακτικό ως άποψη αυτού που την καταθέτει, αλλά δεν μπορεί ν’ αποτελέσουν απόφαση του συλλόγου.

Τα υπόλοιπα θέματα που δεν συζητήθηκαν μετατίθενται για το επόμενο ΔΣ που θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 στις 20:30 στα γραφεία της ΕΛΜΕ.