Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 2η του μηνός Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτήματος ανάκλησης της με αρ. 19/2013 απόφασης Δημοτικής Κοινότητας Χανίων περί προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε οίκημα επί της οδού Χατζημιχάλη Νταλιάνη 14.

2. Εξέταση αιτήματος ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο βρίσκεται στην οδό Σκουφών αρ. 3.

3. Προεγκρίσεις άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.