Σε εκκρεμότητα βρίσκεται ‘η ολοκλήρωση της υπογραφής της εγκριτικής απόφασης’ σύμφωνα με την απάντηση του υφυπουργού Παιδείας, Ιωάννη Πανάρετου, σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Κουρουπάκη για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους συμβασιούχους καθηγητές του ΤΕΙ Κρήτης.

Στην απάντηση, ο κ. Πανάρετος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ‘αρχικά ζητήθηκαν προς έγκριση για το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011, 4.410 πιστώσεις για επιστημονικούς συνεργάτες, εργαστηριακούς συνεργάτες, εκπαιδευτικούς ειδικών μαθημάτων, επισκέπτες καθηγητές και ειδικούς συνεργάτες’, στη συνέχεια τροποποιήθηκε το σχετικό αίτημα στις 2.800 πιστώσεις και τώρα ‘εκκρεμεί η ολοκλήρωση της υπογραφής της εγκριτικής απόφασης από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της με αριθμ. 33/200006 Π.Υ.Σ.’.

Τέλος, ο κ. Πανάρετος αναφέρει ότι για το 2001, για το ΤΕΙ Κρήτης έχουν εγκριθεί 6.000.000 ευρώ για δαπάνες πληρωμής ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς επίσης και απόφαση επιχορήγησης για τέσσερις μήνες σε ποσοστό 28% επί του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011 για ποσό που ανέρχεται στα 1.680.000 ευρώ.