Ανακοίνωση για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών, εξέδωσε η Ενωσης Γονεων Δήμου Χανιων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

"Αν διαβάσει κάποιος την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το διάταγμα για την αξιολόγηση, νομίζει ότι βρίσκεται σε μια άλλη χώρα, όπου το μόνο που της λείπει είναι μια μέθοδος αξιολόγησης– αυτοαξιολόγησης κάθε σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών της για να αποκτήσει αυτόματα την πιο σύγχρονη και σωστή εκπαίδευση.

Προφανώς, το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται σημαντική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, βελτίωση των παιδαγωγικών μεθόδων και στροφή στην ποιοτική εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών.

Η αναβαθμισμένη εκπαίδευση προϋποθέτει συνθήκες ατομικής συμβολής και εξέλιξης του κάθε εκπαιδευτικού και συλλογική μέριμνα των εκπαιδευτικών για κάθε σχολική μονάδα. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από αυτό που βιώνουν σήμερα εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές.

Η σημερινή πραγματικότητα απαξίωσης και υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης απέχει πάρα πολύ από το να αποτελεί όχι μόνο ιδανικό αλλά ούτε καν επαρκές πλαίσιο για την επίτευξη των παραπάνω διαδικασιών.

Δεν αξιολογεί τη μαθησιακή διαδικασία αλλά κατηγοριοποιούν τα σχολεία σε καλά και κακά, δηλαδή κατηγοριοποιούν τη δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών μας στη μόρφωση.

Εμείς οι γονείς ζητάμε η αξιολόγηση να γίνεται με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε ένα άρτιο και δίκαια δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα, που θα προάγει τη διαδικασία της μάθησης, με αξιοκρατικά κριτήρια και τρόπο κοινά αποδεκτό.

Zητάμε να συμμετέχουμε στη διαδικασία, στα πλαίσια του γονεικού μας ρόλου και στην κατεύθυνση της ομαλής και εύρρυθμης λειτουργίας του σχολείου προς όφελος της σωστής ανάπτυξης και εκπαίδευσης των παιδιών μας."