Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την αποκατάσταση του πρώην δημοτικού σχολείου κάτω Ζαρού υπέγραψε η Δήμαρχος Φαιστού κ. Μαρία Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη και ο ανάδοχος του έργου.

Η συγκεκριμένη σύμβαση περιλαμβάνει την αποκατάσταση του πρώην δημοτικού σχολείου κάτω Ζαρού με προϋπολογισμού μελέτης 162.000,00 ευρώ, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ &ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΑΕΠ 028 με Κ.Α. 2013.

Οι εργασίες που προβλέπονται για την αποκατάσταση του πρώην δημοτικού σχολείου κάτω Ζαρού περιλαμβάνουν χωματουργικά, ξυλουργικά, εργασίες ύδρευσης, αποχέτευσης, πυροπροστασίας, κλιματισμού, καθώς και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, η Δήμαρχος Φαιστού εξέφρασε την ικανοποίηση της για τα έργα τα οποία συνεχίζονται, παρά τις δυσκολίες και τις περικοπές κρατικών πόρων, επισημαίνοντας πως προτεραιότητα έχουν τα έργα ανάπτυξης, που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, και εξυπηρετούν τις καθημερινές τους ανάγκες.