Την ώρα που τα Ελληνικά Πανεπιστήμια "μαστίζονται" είτε από την έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων είτε από την εφαρμογή ή μη μεταρρυθμιστικών σχεδίων, οι επιδόσεις των ανώτατων ιδρυμάτων, σημειώνουν τη μια αναγνώριση μετά την άλλη.

Σύμφωνα με νέα λίστα αξιολόγησης Πανεπιστημίων σε διεθνές επίπεδο, που δημοσίευσε το CWTS Leiden Ranking για το 2014, έξι ΑΕΙ της Ελλάδας, αναμεσά τους και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, συγκαταλέγονται ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα, και με βάση τη σειρά κατάταξης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Εθνικο Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πάτρας, καταλαμβάνουν θέσεις μεταξύ των 300-600 ΑΕΙ, με τις καλύτερες επιδόσεις (δειτε εδώ).

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης επίσης στον τομέα των φυσικών επιστημών κατατάσσεται 5ο στην Ευρώπη