Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) η κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα την κατάργηση της Χημικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΣΥΡΙΖΑ Ρεθύμνου:

"Η απόφαση αυτή έρχεται σαν επισφράγιση της δραματικής συρρίκνωσης του Γενικού Χημείου του Κράτους πανελλαδικά, με αρνητικές συνέπειες στα δημόσια έσοδα, την δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την αναπτυξιακή προοπτική του νομού Ρεθύμνου.

Η Χημική Υπηρεσία του Ρεθύμνου επιτελεί ένα έργο μείζονος οικονομικής και κοινωνικής σημασίας, δραστηριοποιούμενη σε πολυάριθμους τομείς και κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζει επιστημονικά και εργαστηριακά άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες όπως το Τελωνείο, την Διεύθυνση Υγείας, την Διεύθυνση Ανάπτυξης, την Διεύθυνση Γεωργίας κλπ. Από το 2009 είναι από τις ελάχιστες υπηρεσίες σε επίπεδο χώρας που έχει αναλάβει την εξέταση περιβαλλοντικών δειγμάτων, νερών, λυμάτων και αποβλήτων από βιολογικούς καθαρισμούς, χοιροστασίων, τυροκομείων, ελαιουργείων, ΧΥΤΑ κλπ.

Η Χημική Υπηρεσία του Ρεθύμνου πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους-ενημερώσεις των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και τουριστικών ειδών και ελέγχους δειγμάτων νερών-λυμάτων.

Η περιβαλλοντική, υγειονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή σημασία αυτής της δραστηριότητας της Χημικής Υπηρεσίας για ένα Νομό όπως το Ρέθυμνο που στηρίζεται στη γεωργία-κτηνοτροφία και τον τουρισμό, είναι προφανής.

Η Χημική Υπηρεσία του Ρεθύμνου επίσης αναλαμβάνει την εξέταση δειγμάτων ναρκωτικών ουσιών, ενώ συνεργάζεται με το Τελωνείο για θέματα ελέγχου σε εισαγωγές-εξαγωγές καυσίμων και οινοπνεύματος, στοιχείο πολύ σημαντικό καθώς η μεταξύ τους συνεργασία και συστέγαση συμβάλει στη καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η πολιτική συρρίκνωσης του Γενικού Χημείου του Κράτους που προωθείται στο όνομα του νεοφιλελεύθερου «εξορθολογισμού» του Δημόσιου Τομέα και τα λουκέτα στις Χημικές Υπηρεσίες της περιφέρειας, θα έχουν σημαντικότατες δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία, την προστασία του περιβάλλοντος και την τοπική ανάπτυξη.

Θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην είσπραξη δασμών, φόρων, ΦΠΑ από καύσιμα και οινοπνευματώδη ποτά, ένα μεγάλο φάσμα ελέγχων θα καταργηθεί στην πράξη αφού οι δειγματίζουσες Υπηρεσίες (Διεύθυνση Υγείας, Αστυνομία, Διεύθυνση Ανάπτυξης κλπ.) θα υποχρεωθούν σε μακρινές μεταφορές ευαίσθητων δειγμάτων, ενώ θα αυξηθεί το «κρυφό κόστος» λειτουργίας λόγω μετακινήσεων υπαλλήλων και συναλλασσομένων πολιτών, οδοιπορικών και εξόδων.

Θα υπάρξουν πολλαπλές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις με καθυστέρηση εισαγωγών, εξαγωγών, στην κοινωνία, αφού πάρα πολλά είδη ελέγχων όπως τρόφιμα, νερά, απόβλητα, ναρκωτικά, τήρηση της νομοθεσίας περί επικινδύνων ουσιών κλπ. υπάγονται στις αρμοδιότητες του ΓΧΚ.

Το κλείσιμο της Χημικής Υπηρεσίας του Ρεθύμνου, θα έχει πολλαπλές αρνητικές παρενέργειες στην οικονομική και κοινωνική ζωή του νομού Ρεθύμνου και αποτελεί ένα ακόμα μνημονιακό βήμα αποψίλωσης του νομού από κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες.

Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση όλων των Χημικών Υπηρεσιών της Κρήτης, η στελέχωση τους με το απαραίτητο προσωπικό και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εργαστηριακών τους υποδομών, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης του τόπου.

Το λουκέτο στη Χημική Υπηρεσία του Ρεθύμνου οφείλει να ενεργοποιήσει τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, που μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να διεκδικήσουν την επαναλειτουργία της με όρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας και υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος.

Αυτή η προοπτική προφανώς προϋποθέτει συνολική αλλαγή πορείας στη δημοσιονομική και οικονομική πολιτική της χώρας και άλλου τύπου διακυβέρνηση με προτεραιότητα την ανακούφιση της κοινωνίας και την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου."