Ιδιαίτερα "δύσκολο" θα είναι το φετινό καλοκαίρι απο την άποψη της επάρκειας των νερών στην Κρήτη, καθώς - σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία - τον Χειμώνα υπήρξε μεγάλη μείωση στις βροχοπτώσεις.

Ειδικότερα η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, δημοσιοποίησαν τα βροχομετρικά στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών που εποπτεύουν για το υδρολογικό έτος Σεπτέμβριος 2013- Μάιος 2014. 

Η αξιολόγηση των δεδομένων, από 37 σταθμούς, κατέδειξε ότι κατά το τρέχον έτος η βροχόπτωση στην Κρήτη εμφανίζει στις περισσότερες περιοχές σημαντική μείωση η οποία προκύπτει από τη σύγκριση της συνολικής βροχόπτωσης των μηνών Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι Μάιου 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη μέση βροχόπτωση των τριών προηγούμενων ετών 2010-2013


  
Ειδικότερα ανά περιοχή η μεταβολή ανέρχεται ως εξής :

1. Στις ΒΔ περιοχές της ΠΕ Χανίων μεσοσταθμική Μείωση κατά 29%, (από 16% έως 44%)

2. Στις νότιες περιοχές της ΠΕ Χανίων μεσοσταθμική Μείωση κατά 30%, (από 20% έως 45%)

3. Στις ΒΑ περιοχές της ΠΕ Χανίων και τις ΒΔ της ΠΕ Ρεθύμνης μεσοσταθμική Αύξηση κατά 12%, (από 1% έως 34%) 

4. Στις ΒΑ περιοχές της ΠΕ Ρεθύμνης μεσοσταθμική Μείωση κατά 17%, (από 7% έως 35%) 

5. Στις νότιες περιοχές της ΠΕ Ρεθύμνης μεσοσταθμική Μείωση κατά 6%, (από +1% έως -14%) 

6. Στις βόρειες περιοχές της ΠΕ Ηρακλείου μεσοσταθμική Μείωση κατά 25%, (από 8% έως 35%) 

7. Στις νότιες περιοχές της ΠΕ Ηρακλείου μεσοσταθμική Μείωση κατά 29%, (από 26% έως 36%) 

8. Στις περιοχές της ΠΕ Λασιθίου Μείωση κατά, 15% στο Οροπέδιο, 43%- 45% στην Ζάκρο - Σητεία και 30% στην Καλαμαύκα 28%. 

9. Ο σταθμός της Ιεράπετρας καταγράφει Αύξηση κατά 46%. 

Συνίσταται σε όλους τους χρήστες νερού να εφαρμόσουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα με στόχο την εξοικονόμηση νερού ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις. Η αξιολόγηση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από τον Δρ. Μαρίνο Κριτσωτάκη και η συλλογή των στοιχείων από τον κ. Μ. Τζορμπατζάκη Τεχνικό της Διεύθυνσης Υδάτων και κ. Ν. Μπαγκή του Π.Κ.Π.Φ & Π.Ε. »