Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος: 

1. Στις 10.6.2014 ημέρα Τρίτη και από ώρα 09.00 έως 13.00 στις παρακάτω περιοχές:

Αμυγδαλοκεφάλι – Λειβάδια Αμυγδαλοκεφαλίου – Κεραμωτή – Κάμπος – Μελισσιά, Σφηνάρι. 

2. Στις 12.6.2014 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.30 έως 15.30 στις παρακάτω περιοχές:

Καβονήσι Λιμάνι Κισάμου, σε όλη την Γραμβούσα, Πλάτανο και Κάμπο Φαλασσάρνων.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.