Τη δημιουργία Κυριακάτικης υπαίθριας αγοράς που θα λειτουργεί καθόλη τη διάρκεια του έτους, ως ένα ακόμα βήμα προβολής των προϊόντων που παράγονται από τους αγρότες - μεταποιητές - οικοτέχνες, δημότες του σε προτεραιότητα και δευτερευόντως και στους μη δημότες του.

Ο δήμος πλαισιώνει το εγχείρημα αυτό με παράλληλα πολιτιστικά γεγονότα και εκδηλώσεις προκειμένου να αναδείξει περαιτέρω το συνολικό μοναδικό "προϊόν" που διαθέτει.

Μακροπρόθεσμος στόχος του είναι αυτή η πρωτοβουλία να καθιερωθεί ως θεσμός και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός συλλογικού σχήματος που θα αναλάβει την αυτοδιαχείρισή του.

Ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μεταποιητές και οικοτέχνες, δημότες και μη καθώς και όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν παρόμοια δραστηριότητα ότι διοργανώνεται σχετική ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα πολιτισμού στο δημαρχείο στα Πεζά την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 και ώρα 18.30