Στον δρ. Σπύρο Πανδή, καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ και αναπληρωτή διευθυντή του Ερευνητικού Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που εδρεύει στην Πάτρα, απονεμήθηκε πρόσφατα το εξαιρετικά ανταγωνιστικό και υψηλού κύρους πρόγραμμα χρηματοδότησης έμπειρων ερευνητών (Advanced Investigator Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για την ερευνητική του πρόταση με τίτλο «Μελέτες οργανικών αιωρούμενων σωματιδίων, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής (ATMOPACS)».

Τα βραβεία έμπειρων ερευνητών απονέμονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας με βάση την αριστεία και την πολύ υψηλή ποιότητα πρωτοποριακής και καινοτόμου έρευνας, προκειμένου να ενισχύσουν την αριστεία, το δυναμισμό και τη δημιουργικότητα στην έρευνα στην Ευρώπη. Η χρηματοδότηση της πρότασης ATMOPACS είναι 2.496.000 ευρώ για 5 έτη.