Ηλεκτρονική εφαρμογή για να μπορούν οι πολίτες να «καταγγέλλουν» μέσω ίντερνετ τους «κρυφούς φόρους» με τους οποίους επιβαρύνονται «υπέρ τρίτων», ετοιμάζουν στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε κυβερνητική πηγή, η «χαρτογράφηση» των φόρων υπερ τρίτων που πρέπει να καταργηθούν από το 2015 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και στο υπουργείο Οικονομικών γνωρίζουν μόνο εκείνους που συνδέονται με τον κρατικό προϋπολογισμό. Σχετική έρευνα που είχε διεξάγει ο ΣΕΒ είχε δείξει ότι υπάρχουν δεκάδες ή και εκατοντάδες άλλα «υπολείμματα» τέτοιων φόρων, που θεσμοθετήθηκαν με υπουργικές αποφάσεις ή άλλες αποφάσεις ή συμβάσεις, που επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή, στην κυβέρνηση αναμένουν ότι θα αποκαλυφθούν και άλλοι «ξεχασμένοι» φόροι υπέρ τρίτων που υφίστανται στον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα, όπως έλεγε η ίδια πηγή, αποκαλύφθηκε ότι στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια υπάρχει επιβάρυνση στα δίδακτρα προκειμένου να επιδοτείται η άδεια λοχείας των γυναικών εκπαιδευτικών του σχολείου.

Η καταγραφή των φόρων υπέρ τρίτων αποτελεί προαπαιτούμενο για τις επόμενες δόσεις.

Η τρόικα συνεχίζει να πιέζει σχετικά με την κατάργηση τους, καθώς εκτιμά ότι στην πλειονότητα τους είναι αδιαφανείς και δημιουργούν συνθήκες άνισης ανακατανομής του εισοδήματος.

Από την άλλη η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οι περισσότεροι από αυτούς αφορούν την χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά θεωρεί ότι το έλλειμμα που θα προκληθεί δεν θα απειλήσει τις συντάξεις, γιατί προβλέπεται να καλυφθεί από υπέρβαση στο πλεόνασμα του προϋπολογισμού.