Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο οι δύο πρώτες ενημερωτικές συναντήσεις για το νέο νόμο για τη μετανάστευση, ο οποίος δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο και εφαρμόζεται από τον Ιούνιο.

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Κοινοτικής Φροντίδας Τάλως την Παρασκευή 6-6-14 και ώρα 19:00 και η δεύτερη στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Πόρου την Τετάρτη 11-6-14 και ώρα 19:00.

Η οργάνωσή τους αποφασίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ηρακλείου και σε αυτήν συνέβαλαν:

- από το Δήμο Ηρακλείου (η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, τα Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας Τάλως, Θερίσσου, Δειλινών, Πόρου & Κατσαμπά)

- από το ΤΕΙ Κρήτης (το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής και Δράσης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας)

- από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων)

- ο Σύλλογος Ρωσόφωνων Ηρακλείου

Οι μετανάστες μετέφρασαν την ανακοίνωση σε τρεις γλώσσες. Η προώθηση της ενημέρωσης έγινε και με τηλεφωνικές επαφές και με επισκέψεις σε γειτονιές. Η συμμετοχή στις συναντήσεις ήταν μεγάλη.

Συμμετείχαν μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων καθώς και κάποιοι τοπικοί κοινωνικοί φορείς.

Όσοι τις παρακολούθησαν είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πιο σημαντικές αλλαγές που ο νέος νόμος έφερε, κυρίως αναφορικά με τις άδειες διαμονής, αλλά και για θέματα ασύλου και ιθαγένειας.

Την ενημέρωση ακολούθησαν απαντήσεις σε ερωτήματα και συζήτηση. Στο πλαίσιο των συναντήσεων, συζητήθηκε, επίσης, το θέμα της αυτοοργάνωσης των μεταναστευτικών κοινοτήτων.

Η ενημέρωση έγινε από:

- τρεις δικηγόρους, μέλη και συνεργάτες του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (οι δύο εξ αυτών εκπροσωπούν το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου)

- διευθυντικά και άλλα στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (υπηρεσίες οι οποίες εφαρμόζουν το νόμο)

Το επίπεδο της γνώσης των ομιλητών, τόσο για το νόμο όσο και για τα μεταναστευτικά θέματα γενικότερα, ήταν ιδιαίτερα υψηλό.

Η ενημέρωση κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον και τα ερωτήματα που τέθηκαν και απαντήθηκαν με σαφήνεια και εγκυρότητα ήταν πολλά και ποικίλα.

Οι συναντήσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές, ανάλογα με το ενδιαφέρον και τις ανάγκες, στοχεύοντας στην έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση αλλά και στην καλή διαπολιτισμική επικοινωνία στο Ηράκλειο.