Από τις 26 έως τις 29 Ιουνίου θα διεξαχθεί το φετινό ΕΝ ΟΙΚΩ στο πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο. Η συνάντηση ΕΝ ΟΙΚΩ είναι μια ετήσια συνάντηση, που απευθύνεται σε ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Στόχος είναι η αφύπνιση και ενημέρωση σε θέματα οικολογίας, βιώσιμης ανάπτυξης, οικοτεχνίας, τοπικής οικονομίας και αυτοδιαχείρισης της καθημερινής ζωής.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής γίνουν μαθήματα, εργαστήρια, σεμινάρια, παρουσιάσεις και προβολές, καθώς και έκθεση των προϊόντων.