Στις αρχές του 2013, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ , ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγματεύσεων για την δημιουργία μιας Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ – Transatlantic Trade and Investment Partnership), μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Πρόκειται στην ουσία για μια “κοινή αγορά” εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίου ,μια Διατλαντική Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ,μεταξύ των δυο πλευρών του Ατλαντικού.

Το 2005 έγινε στις Βρυξέλλες η πρώτη διάσκεψη μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ και τέθηκαν οι βάσεις για την δημιουργία, μέχρι το 2015, μιας Διατλαντικής αγοράς χωρίς σύνορα.

Είναι προφανές , ότι οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί που διαφαίνονται κατά καιρούς, μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, μηδενίζονται, μπροστά στα κοινά οικονομικά τους συμφέροντα και την κερδοσκοπία σε βάρος λαών και χωρών, δημιουργώντας δεσμούς και αλληλεξάρτηση.

Αν και υπήρξαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου, (λόγω της κρίσης), το σχέδιο ξαναμπήκε σε εφαρμογή το 2011, με την προοπτική να υπογραφεί μέσα σε δύο χρόνια.

Έτσι, αυτές τις μέρες στις Βρυξέλλες, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις γι’ αυτήν την Συμφωνία και μάλιστα με πλήρη μυστικότητα και κεκλεισμένων των θυρών, μεταξύ των εκπροσώπων του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ και του αρμόδιου κοινοτικού Επιτρόπου.

Ωστόσο, ευρεία συμμετοχή σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, έχουν και εκπρόσωποι διαφόρων πολυεθνικών εταιριών , ενώ απουσιάζουν παντελώς και αποκλείονται , εκπρόσωποι κοινωνικών οργανώσεων.

Τα επιχειρήματα της ανάγκης δημιουργίας μιας τέτοιας συμφωνίας, που επικαλούνται οι εμπνευστές της, είναι η αύξηση της απασχόλησης και η αύξηση του ΑΕΠ, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην ΕΕ.

Η συμφωνία όμως αυτή δεν αφορά , στην ουσία, ούτε το εμπόριο, ούτε την μείωση της γραφειοκρατίας για την διευκόλυνση των επενδύσεων.

Αφορά κυρίως τις προδιαγραφές (πρότυπα) , τα εταιρικά δικαιώματα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας συνυπολογίζοντας και το γεγονός, ότι οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, αποσιωπούνται επιμελώς (δικαιώματα εργαζομένων, εθνική κυριαρχία, δημόσια αγαθά, περιβάλλον).

Αυτό που επιχειρείται με την ΤΤΙΡ, είναι η αύξηση της κερδοσκοπικής δράσης των πολυεθνικών, στις ΗΠΑ και την ΕΕ, στοχεύοντας στα δημόσια αγαθά και τις προμήθειες (τομέας Υγείας, Εκπαίδευσης, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κλπ) και στην διάλυση των προδιαγραφών, που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Θέτει επίσης σε αμφισβήτηση, θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα, για να προστατεύσει τα συμφέροντα των πολυεθνικών, με μειώσεις μισθών, μειώσεις θέσεων εργασίας, κατάργηση συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και συνεχή συρρίκνωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων με στόχο την μείωση του κόστους εργασίας.

Αυτή η συμφωνία , προωθεί επίσης, την απορρύθμιση των κανόνων ασφάλειας των τροφίμων, με την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή αγορά, τροφίμων αμφιβόλου ποιότητας έως και ακατάλληλα, ενώ θα ανθίσει η παραγωγή μεταλλαγμένων, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η διατροφική ασφάλεια των λαών.

Το περιβάλλον, ουδόλως εξαιρείται από τις καταστροφικές συνέπειες αυτής της Συμφωνίας, αφού στόχος είναι, η ώθηση των περιβαλλοντικών κανόνων, στα χαμηλότερα standards , με απρόβλεπτες συνέπειες.

Μια άλλη παράμετρος της καταστροφικής αυτής Συμφωνίας είναι ότι οι πολυεθνικές εταιρίες θα μπορούν να διεκδικούν από διεθνή δικαστήρια, αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη, από εθνικές κυβερνήσεις, ακόμα κι αν αυτές, ενεργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Να σημειωθεί εδώ ότι το ισχύον καθεστώς λέει, ότι μόνον ένα κυρίαρχο κράτος, μπορεί να άγει ένα άλλο, σε διεθνές δικαστήριο.

Τέλος , με την συγκεκριμένη συμφωνία, αποδυναμώνονται οι ρυθμίσεις για τα προσωπικά δεδομένα , καθίσταται ευκολότερη η πρόσβαση, προς εμπορική χρήση, με ένα επερχόμενο περιορισμό της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο, στο όνομα της “καταπολέμησης της πειρατείας”.

Γενικά, η δημιουργία της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων, θέτει σε κίνδυνο το μέλλον των λαών και την διασφάλιση των πολιτικών και εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Τα μόνα συμφέροντα που εξυπηρετεί, είναι αυτά μιας οικονομικής ελίτ, που θα έχει τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους του παγκόσμιου ΑΕΠ, ασκώντας μια νεοφιλελεύθερη πολιτική προς όφελος του κεφαλαίου και σε βάρος των λαών.

Οι διεθνείς οικονομικές συνεργασίες, πρέπει να στηρίζονται στην ισοτιμία και το αμοιβαίο όφελος μεταξύ των χωρών. Σε αυτή τη βάση επιτυγχάνονται πολυμερείς συμφωνίες , χωρίς τις αρνητικές και καταστροφικές επιπτώσεις που θα έχει η ΤΤΙΡ.

Στα σχέδια ,της ασύδοτης διατλαντικής, οικονομικής ελίτ, που εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, συνθλίβοντας χώρες και λαούς, η απάντηση είναι, η συσπείρωση και τα μέτωπα αντίστασης των προοδευτικών , αριστερών δυνάμεων και των κινημάτων, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μαρία Διακάκη
Βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ