Άλλο ένα έργο βελτίωσης των υποδομών οδοποιίας ξεκινά να υλοποιεί η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας. Πρόκειται για το έργο της βελτίωσης - ασφαλτόστρωσης των οδών Θραψανού – Ευαγγελισμού και Αρχαγγέλου – Ευαγγελισμού, για το οποίο ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης υπέγραψε σήμερα σχετική σύμβαση, προϋπολογισμού μελέτης 800.000,00€.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ουσιαστικά αποτελεί το 1ο υποέργο της πράξης «Βελτίωση υφισταμένης οδού Καστέλλι – Θραψανό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας», ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης της οποίας ανέρχεται στις 1.300.000,00€.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή σκοπός του παρόντος έργου είναι η βελτίωση τμήματος μήκους περίπου 2,5 χλμ. εκτός ορίων οικισμών του επαρχιακού δρόμου Θραψανό – Ευαγγελισμός - Αρχάγγελος, ο οποίος παρουσιάζει πολλά προβλήματα και αρκετό φόρτο κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν πλήρεις εργασίες οδοποιίας επί του υπάρχοντος δρόμου και πιο συγκεκριμένα: μελέτες, χωματουργικά, οδοστρωσία, τεχνικά, ασφαλτικά, καθώς και έργα σήμανσης και ασφάλειας. Οι μελέτες που πρέπει να παραδώσει ο ανάδοχος αφορούν συνολικά στα παρακάτω τμήματα (συνολικού μήκους 4,55 χλμ.):

- Καρδουλιανώ (Καστέλλι) – Αρχάγγελος, μήκους 0,7 χιλ.
- Αρχάγγελος – Ευαγγελισμός, μήκους 1,85 χιλ.
- Ευαγγελισμός – Θραψανό, μήκους 2,0 χιλ.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής και δοκιμών του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο του 2015.