Η ύφεση της ελληνικής αγοράς ακινήτων έχει επηρεάσει πολύ τον κλάδο της οικοδομής που αποτελεί κύρια οικονομική δραστηριότητα και συνδέεται με πολλούς κλάδους της βιομηχανίας και συναφή με τις κατασκευές επαγγέλματα.

Στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου οι νέες οικοδομικές άδειες παρουσίασαν νέα πτώση 17.3% το α' εξάμηνο 2014 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2013. Αν συνεκτιμηθεί ότι την περίοδο 2009-2012 η συνολική πτώση των νέων οικοδομικών αδειών έφτασε το 73%, πρόκειται ουσιαστικά για "πάγωμα" της οικοδομικής δραστηριότητας στο Ηράκλειο (Πηγή: Πολεοδομία Δήμου Ηρακλείου) .

Κύριες αιτίες είναι ο μεγάλος αριθμός των προσφερόμενων προς πώληση ακινήτων που δεν ανταποκρίνεται στη χαμηλή ζήτηση, η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά ακινήτων, η αρνητική ροή χρηματοδότησης των νοικοκυριών ή επιχειρήσεων από τις τράπεζες και η γενικότερη επιφυλακτικότητα των επενδυτών για τη συγκεκριμένη αγορά. 

Η οικοδομική δραστηριότητα περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο σε εργασίες μικρoύ προϋπολογισμού, όπως ανακαινίσεις όψεων κτιρίων, ανακαινίσεις ή επεκτάσεις ξενοδοχείων.

Ενδεικτικό της καθίζησης της οικοδομικής δραστηριότητας είναι ότι ο αριθμός νέων αδειών στο Ηράκλειο ανήλθε σε 124 το α΄εξάμηνο 2014, έναντι 150 το 2013 και 226 νέες άδειες το 2012 (Πηγή: Πολεοδομία Δήμου Ηρακλείου).

Πανελλαδικά τα στοιχεία δείχνουν αντίστοιχο "πάγωμα" οικοδομικής δραστηριότητας. Κατά το μήνα Φεβρουάριο 2014 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) παρουσίασε μείωση κατά 20,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,1% στην επιφάνεια και κατά 5,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Μάρτιο 2013 έως το Φεβρουάριο 2014 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας παρουσίασε μείωση κατά 24,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 25,6% στην επιφάνεια και κατά 23,0% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2012 - Φεβρουαρίου 2013.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε μόλις 975 οικοδομικές άδειες (μείωση κατά 20,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών), -14,6% στην επιφάνεια και -5,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013 (Πηγη: EΛ.ΣΤΑΤ.) .

Mιχάλης Σταθόπουλος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός - ΜΒΑ