Ο Εμπορικός σύλλογος Χανίων ενημερώνει τα μέλη του πως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση Φ80000/7870/305/16-6-2014, με την οποία παρέχεται πλέον περίθαλψη και στους ενεργούς εμπόρους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν δημιουργηθεί μέσα στην κρίση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Υπενθυμίζουμε τους όρους της απόφασης:

1) Ακόμη και οι ασφαλισμένοι που συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα δικαιούνται, οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι 28-2-2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του εισοδήματός τους για τα έτη αυτά δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

2) Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, οι υπηρεσίες του ΟΑΕΕ προβαίνουν στην χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας (θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας) μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015.