Διευρύνεται εν μέρει το «άνοιγμα» του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος ύστερα από χθεσινή απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που καταργεί την απαίτηση της ιθαγένειας ως προϋπόθεσης για να εισέλθει κάποιος στον κλάδο. Στο εξής πολίτες της Ε.Ε., εφόσον κατέχουν όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα προσόντα (σπουδών, μακρόχρονης άσκησης, επιτυχίας σε διαγωνισμό), θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του συμβολαιογράφου στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη κοινοτική χώρα.

Για την Ελλάδα, η απόφαση ανοίγει την πόρτα και σε ξένους να ασκήσουν το επάγγελμα του συμβολαιογράφου, εφόσον είναι πάνω από 28 ετών, έχουν πτυχίο Νομικής, έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος με διετή δικηγορία, επιτύχουν στις εξετάσεις του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου κατέχοντας με επάρκεια τη γλώσσα. Το μερικό αυτό «άνοιγμα» του επαγγέλματος έρχεται να προστεθεί στα μέτρα για τα «κλειστά επαγγέλματα».

imerisia.gr