Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014 και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.
Γ. Απάντηση σε επερώτηση της παράταξης «ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΝΘΡΩΠΟΣ» για την προώθηση της Οικονομίας υπαίθρου στην Κρήτη.
- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα. Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ).

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.1 Έγκριση Συνοπτικής έκθεσης Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 52276/25-4-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.
- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2.1 Έγκριση 1ης Τροποποίησης Σχεδίου Δράσης για το έτος 2014 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 84290/03-07-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ. και τη σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
-(Εισηγητές: ο Περιφερειάρχης Κρήτης και οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων).

3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
3.1 Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη συγκρότηση Επιτροπών διαχείρισης των Κοινωνικών Παντοπωλείων ΠΕ Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4071/2012/ΦΕΚ 85 Α΄ και σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 42491/2-4-14 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.
- (εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ Σταύρος Αρναουτάκης)

4. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
4.1 Πρόταση ΚΥΑ (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Υπ. Ανάπτυξης) για την εφαρμογή του Ν. 4235/2014 άρθρο 56 για την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία των παρακάτω προϊόντων: γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας πουλερικών, κουνελιών, μεταποιημένα κρέατα, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, χυμοί φρούτων, σιρόπια, τουρσιά άλευρα, κονσέρβες λαχανικών και μανιταριών, αποξηραμένα λαχανικά (όσπρια), μέλι, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Βρέντζου – Σκορδαλάκη Θεανώ)

5. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
5.1 Διάθεση πίστωσης 45.000 ευρώ για το ευρωπαϊκό έργο «MMWD», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 868/18-06-2014 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη.
- (εισηγήτρια η κα Κατερίνα Βλασάκη υπάλληλος Τμήματος Σχεδιασμού της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη Π.Κ.)

6. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ –ΕΤΑΙΡΙΕΣ:
6.1 Θέση σε εκκαθάριση και διαγραφή της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» με το διακριτικό τίτλο: «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 75395/16-06-2014 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου
- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κα Πελαγία Πετράκη)

7. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις )

7.1 Καθορισμός ενιαίας έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο Δήμο Αποκορώνου ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 77937/19-06-2014 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Χανίων.
(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ Απόστολος Βουλγαράκης)

8. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των παρακάτω συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου: 1/30-01-2014, 2/21-02-2014, 3/27-02-2014, 4/10-03-2014, 5/10-03-2014, 6/02-04-2014 και 7/09-05-2014.
- (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Πιτσούλης)