Απελπιστική χαρακτηρίζει την κατάσταση στον αλιευτικό λιμένα Πλατάνου ο Ευτύχης Δαμιανάκης.

Σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, προς τον υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Γιάννη Διαμαντίδη, επισημαίνει ότι «αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίσει βασικές υποδομές για την εργασία των επαγγελματιών αλιέων».

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτησή του ο κ. Δαμιανάκης υπογραμμίζει ότι «ο τομέας της αλιείας στο Νομό Χανίων και την Κρήτη γενικότερα υφίσταται σήμερα τρομακτικές πιέσεις, στο δεδομένο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, εξαιτίας και της υπεραλίευσης στις θάλασσες του νησιού.

Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες στον ευαίσθητο τομέα της αλιείας, έχοντας ενεργοποιήσει μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013, ποσά, που υπερβαίνουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, οι επαγγελματίες ψαράδες έχουν ανάγκη από τη συμπαράσταση της Πολιτείας και στο επίπεδο της δημιουργίας και ενίσχυσης απαραίτητων υποδομών».

Ο Χανιώτης βουλευτής σημειώνει ότι οι επαγγελματίες ψαράδες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, καθώς, όπως αναφέρει, «απουσιάζουν βασικές υποδομές από τον αλιευτικό λιμένα Πλατάνου, η γενικότερη κατάσταση του οποίου κρίνεται ως απελπιστική.

Πιο συγκεκριμένα, ο φάρος του λιμανιού βρίσκεται εκτός λειτουργίας, οι παλαιοί μόλοι του λιμανιού είναι σε άθλια κατάσταση, οι προβλήτες έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές από τον καιρό, ενώ δεν υπάρχουν βασικές υποδομές υγιεινής (π.χ. τουαλέτες).

Η κατάσταση αυτή όχι μόνο δυσχεραίνει την εργασία των ψαράδων, αλλά δημιουργεί και εξαιρετικά αρνητική εντύπωση στους πολυάριθμους επισκέπτες, Έλληνες και αλλοδαπούς, της περιοχής».