Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

1. Στις 22.7.2014 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

Ξυλοκαμάρα- Κόκκινος Πύργος- Αγροκήπιο-Ησυχάκη-By Night.

2. Στις 23.7.2014 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.00 έως 11.00 στις παρακάτω περιοχές:

Αγιος Ιωάννης-Λενταριανά-Παπαναστασίου-Μουντάκη-Βρυσών-Εθνικής Αντίστασης-Μιχελογιάννη-Ιεράπετρας-Αλμυρίδος.

3. Στις 25.7.2014 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 10.00 στις παρακάτω περιοχές:

Κόμβος Βαμβακόπουλου- Καλιθέα Βαμβακόπουλου-Άνω Δαράτσο-Κάτω Δαράτσο-Γαλατάς-Καλαμάκι-Γλάρος-SIRIOS VILLAGE.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.