Τεράστια είναι η συρρίκνωση του δημόσιου τομέα σε ανθρώπινο δυναμικό -από το 2009 έως πρόσφατα- και αντίστοιχα κινείται και το μισθολογικό κόστος.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, από το 2009 μέχρι τα τέλη του 2013 σημειώνεται μείωση που προσεγγίζει τους 70.000 υπαλλήλους ετησίως (69.273 για την ακρίβεια).

Έτσι, ενώ το 2009 εργάζονταν σε όλο το Δημόσιο (με όλες τις σχέσεις εργασίας) 952.625 υπάλληλοι, τον Δεκέμβριο του 2013 οι δημόσιοι υπάλληλοι -μόνιμοι και έκτακτοι- κατέβηκαν στις 675.530, γράφει σήμερα η «Εφημερίδα των Συντακτών».

Συνολικά την τετραετία 2009-2013 το προσωπικό του Δημοσίου μειώθηκε κατά 277.095 υπαλλήλους. Αντίστοιχα, το μισθολογικό κόστος, το οποίο το 2009 έφτανε τα 24,5 δισ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2013 έπεσε στα 15,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 8,7 δισ. ευρώ.

Από τα στοιχεία του υπουργείου φαίνεται ξεκάθαρα πως η μεγαλύτερη «σφαγή» έπεσε στους συμβασιούχους, οι οποίοι το 2009 ήταν 148.634, ενώ τον Δεκέμβριο του 2013 έπεσαν στις 12.196. Στον στενό δημόσιο τομέα, το 2009, το τακτικό προσωπικό (μόνιμοι - αορίστου χρόνου) ήταν 692.907 άτομα, ενώ τον Δεκέμβριο του 2013 εμφανίζεται μειωμένο κατά 93.700 εργαζόμενους, φτάνοντας τους 599.207 υπαλλήλους.

Τον Μάιο του 2014 εμφανίζεται περαιτέρω μείωση καθώς οα αριθμός αυτός πέφτει στις 590.908 υπαλλήλους. Δηλαδή παρατηρείται μείωση του προσωπικού κατά 8.299 υπαλλήλους μέσα σε ένα πεντάμηνο, που σημαίνει ότι απολύονταν 1.660 υπάλληλοι το μήνα.

newsbeast.gr