Η BE-Business Exchanges SA, θυγατρική της Eurobank EFG, διευρύνει τη συνεργασία της με φορείς του Δημοσίου για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Προμηθειών. Μετά τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας) και την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Υπουργείο Υγείας), που έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας για Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς, ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών της Βusiness Exchanges SA για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση παραγγελιών, ενώ ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007.

Τα οφέλη από την αξιοποίηση των Ηλεκτρονικών Προμηθειών είναι πολλαπλά και σημαντικά (διαφάνεια διαδικασιών, εντονότερος ανταγωνισμός, εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματικότερος έλεγχος, καλύτερη πληροφόρηση κ.ά). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, στο πλαίσιο της σύμβασης με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου, διεξήχθη πρόσφατα ο τρίτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια εντύπων για τον ΟΑΕΔ. Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού το ποσοστό μείωσης της προσφερόμενης τιμής που επιτεύχθηκε για τον οργανισμό ανήλθε στο 49,53%, ενώ στη δεύτερη φάση το ποσοστό μείωσης ανήλθε στο 8,29%.

Η Business Exchanges SA είναι εξειδικευμένη σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου. Ιδρύθηκε το 2001 με αποστολή την προώθηση νέων μορφών ηλεκτρονικών εταιρικών συναλλαγών, όπως ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, ηλεκτρονικές προμήθειες, ηλεκτρονικές διαπραγματεύσεις τιμών κλπ (αναλυτικά οι υπηρεσίες στην ιστοσελίδα www.be24.gr).