Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Αγίου Νικολάου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2007 σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α).

Τοποθετήθηκαν ΜΠΛΕ κάδοι σε διάφορα σημεία της πόλης και των υπόλοιπων οικισμών και ξεκίνησε η προσπάθεια για οργάνωση του όλου συστήματος.

Επίσης ανακύκλωση γίνεται και στον πρώην Δήμο Νεάπολης ενώ πρόσφατα έγινε η αρχή για τοποθέτηση Μπλέ κάδων ανακύκλωσης και στην πρώην Κοινότητα Βραχασίου.

Οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που συγκεντρώθηκαν τα έτη 2008-2010 ανέρχεται στους 4.133,11 τόνους.

Επίσης την ίδια χρονιά και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2007 ξεκίνησε η συνεργασία με την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» και άρχισε η συλλογή των Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Τοποθετήθηκαν κάποιοι κάδοι για τον σκοπό αυτό καθώς και ένα κοντέινερ πλησίον του χώρου του βιολογικού Καθαρισμού Αγίου Νικολάου, για την συγκέντρωση των ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών.

Η συνολική ποσότητα συσκευών που συγκεντρώθηκε και ανακυκλώθηκε τα έτη 2008-2010 είναι 60.710 kg.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό ότι η προσπάθεια συνεχίζεται…!!!

Ζητάμε την κατανόηση σας για τα οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα υπήρχαν στο παρελθόν και όλοι μαζί ας συνεχίσουμε την προσπάθειά μας προκειμένου να επιτύχουμε αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στο Δήμο μας.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την δική σας ενεργή συμμετοχή.!!!!!

Το μέλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων βρίσκεται στην ανακύκλωση, στην ανάκτηση των υλικών, στο κλείσιμο του κύκλου ζωής των προϊόντων και σε πρακτικές μείωσης και πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων.

Η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, η μείωση του όγκου και του ρυπαντικού τους φορτίου αποτελούν την καρδιά της ευρωπαϊκής στρατηγικής για μία «Κοινωνία της ανακύκλωσης» όπως αυτό προβλέπεται από την οδηγία 2008/98/ΕΚ «για τα απόβλητα».

Η «Κοινωνία Ανακύκλωσης», ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.
Θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα των Κεντρικών και Αυτοδιοικητικών Αρχών ΑΛΛΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ από την αφύπνιση και Ενεργή Συμμετοχή των Πολιτών.