Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25/5/2011, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης ώριμα έργα, δηλαδή έργα με ολοκληρωμένες μελέτες μεγάλης αναπτυξιακής σημασίας για την περιοχή μας καθώς και η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Οι μελέτες των έργων έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου. Τα έργα τα οποία θα υποβληθούν άμεσα στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 είναι:

1. «Κατασκευή υποδομών αποχέτευσης οικισμού Κρούστα», προϋπολογισμού 900.000 € με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό και αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης κατά μήκος των εργασιών αποχέτευσης.

2. «Προμήθεια υποδομών εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Κρούστα», προϋπολογισμού 442.703 € με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει την επεξεργασία αστικών λυμάτων. Επίσης θα γίνουν όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής του χώρου της εγκατάστασης.

3. «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Σκινιά – Λούμα - Σελλών», προϋπολογισμού 148.600 € χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο προβλέπει την κατασκευή δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 7.100m από τη δεξαμενή Αρετίου μέχρι τους οικισμούς Σκινιά και Πάνω Λούμα. Η αντικατάσταση του δικτύου κρίνεται απαραίτητη, καθώς το υπάρχον δίκτυο παρουσιάζει πολλές ζημιές με αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες νερού και υψηλό κόστος επισκευής του δικτύου.

4. «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και αντλιοστασίου για τις ανάγκες του ΒΙΟ.ΠΑ. Αγίου Νικολάου», προϋπολογισμού 542.300 € χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο προβλέπει την κατασκευή δικτύου ύδρευσης ώστε να υδροδοτηθεί το ΒΙΟ.ΠΑ. από το νέο υδραγωγείο της πόλης του Αγίου Νικολάου και την κατασκευή αντλιοστασίου μέσα στο χώρο του ΒΙΟ.ΠΑ. για την υδροδότηση του εσωτερικού δικτύου του.

5. «Κατασκευή κεντρικών δικτύων ύδρευσης Δ.Δ. Αγίου Νικολάου», προϋπολογισμού 400.000 € χωρίς Φ.Π.Α.


Σχετικά με τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με το Τ.Ε.Ι. Κρήτης για συνεργασία σε πιλοτική/δοκιμαστική κομποστοποίηση της λάσπης των Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης κ. Γιάννης Πεδιαδίτης στην εισήγησή του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Η Υπηρεσία έχει προχωρήσει στη σύνταξη μελέτης για την κατασκευή ηλιακού ξηραντηρίου και βρισκόμαστε στη φάση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Το κόστος της κατασκευής του είναι μεγάλο και δεν μπορεί να καλυφθεί από ίδιους πόρους. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτύχει την ένταξη του έργου σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης… Το ΤΕΙ Κρήτης και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων, έχοντας την ανάλογη τεχνογνωσία και εξοπλισμό σε θέματα κομποστοποίησης, πρότεινε στη Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. συνεργασία στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση (κομποστοποίηση) της λάσπης των Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Κουνενάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΝ κ. Νίκος Πάγκαλος, ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΑΝ κ. Γιάννης Πεδιαδίτης καθώς και τα μέλη του Δ.Σ.