Νέα κατάσχεση πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου του 2014 στο Δήμο Διδυμοτείχου. Το ύψος της κατάσχεσης ανέρχεται σε 75.000 ευρώ και αφορά σε χρέη του Δήμου από το 2001.

Το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής:

Τυπογραφείο της Ροδόπης από 9-3-2001 έως 11-7 2001 πώλησε και παρέδωσε ύστερα από παραγγελία της Δημοτικής Επιχείρισης (ΔΕΠΑΔ) βιβλία, αφίσες, προσκλήσεις και λοιπά έντυπα, αξίας 10.650.520 δραχμών ήτοι 31.255 ευρώ.

Με την υπ' αριθμ. 12/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείο Ροδόπης, καταδικάστηκε η εν λόγω Δημοτική Επιχείριση (ΔΕΠΑΔ) στην εξόφληση του ποσού των 31.255 ευρώ με τους νόμιμους τόκους, από την 1-1-2002 μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Η Δημοτική Επιχείριση έκανε έφεση, η οποία απορρίφθηκε από το τριμελές εφετείο Θράκης με την υπ' αριθμ. 205/2009 απόφασή του.

Στις 30 Ιουλίου του 2014 το τυπογραφείο υπέβαλε κατασχετήριο στους λογαριασμούς του Δήμου που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς για το ποσό των 75.097, 40 € συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των τόκων.

e-evros.gr