Από την Αστυνομική Διεύθυνση Τάξης Λασιθίου ανακοινώθηκε ότι, λόγω εκτέλεσης εργασιών κλαδοκοπής , αντικατάσταση στηθαίων , τοποθέτησης πινακίδων και ασφαλτόστρωσης επί του Β.Ο.Α.Κ. και συγκεκριμένα από Παχειά Άμμο έως Σητεία , και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας ,
κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 06/08/2014 έως και Παρασκευή 10/10/2014 και κατά τις ώρες 07.00 έως 18.00 ,

α) Κατά τις εργασίες κλαδοκοπής , αντικατάστασης στηθαίων και τοποθέτησης πινακίδων επί του Β.Ο.Α.Κ. οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων προς την ίδια κατεύθυνση εκτέλεσης των έργων να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή , να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση των εκτελουμένων έργων και να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα.

Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας θα διεξάγεται κανονικά .

β) Κατά την εκτέλεση των εργασιών ασφαλτόστρωσης η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται εκ περιτροπής από τη μια λωρίδα κυκλοφορίας επειδή απαιτείται ο αποκλεισμός του ενός ρεύματος κυκλοφορίας της οδού .

Η ρύθμιση της εναλλάξ κυκλοφορίας θα γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας.

Οι χρήστες του παραπάνω Οδικού Δικτύου, παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με μικρές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και του ειδικευμένου προσωπικού που θα διατεθεί από τον ανάδοχο για την ρύθμιση της κυκλοφορίας στο σημείο.