Απο την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου δόθηκε εντολή για την την έναρξη του δεύτερου γενικού δολωματικού ψεκασμού για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς στις περιοχές των ΔΕ Αρκαδίου, Λαππαίων και Ρεθύμνου του Δήμου Ρεθύμνου και στις ΔΕ Σιβρίτου και Κουρητών του Δήμου Αμαρίου. 

Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να έχουν ανοιχτά τα κτήματά τους και να παρακολουθούν την καλή εφαρμογή του ψεκασμού. 

Επίσης με ευθύνη του εργολάβου θα πρέπει να αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε ΤΚ ανακοινώσεις με τις ακριβείς τοποθεσίες που θα ψεκάζονται καθημερινά κατά την διάρκεια του ψεκασμού.

Ημερομηνία έκδοσης εντολής : 04-08-2014
Ημερομηνία έναρξης ψεκασμού : 05-08-2014
Διάρκεια ψεκασμού: Όχι μεγαλύτερη των έξι (6) ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι αναστέλλεται η εφαρμογή των ψεκασμών σε περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβεί τους 28οC και όταν πνέουν μεγάλης εντάσεως άνεμοι(>5 Μποφώρ).